Nämnd   Barn- och Utbildningsnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Göransson (KD) Ordförande
Gunilla Andersson (M) 1:e v ordf
Anja Edvardsson (S) 2:e v ordf
Eva R Olsson (C) Ledamot
Anne-Marie Fasth (L) Ledamot
Kerstin Jönsson (S) Ledamot
Kishor Peneff (KD) Ledamot
Isabelle Strandhagen (S) Ledamot
Leif Olsson Svensson (SD) Ledamot
Kenny Fransson (S) Ledamot
Berit Bengtsson (SD) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rhian Coggin (MP) Ersättare
Eva Ellesson (M) Ersättare
Pia Ellingsworth (SD) Ersättare
Bengt Nilsson (L) Ersättare
Dan-Peter Nilsson (S) Ersättare
Jerry Nilsson (C) Ersättare YSTAD
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13