Nämnd   Gymnasienämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Sterner (M) Ordförande
Jan Axlund-Horneij (M) 1:e v ordf
Adrian Magnusson (S) 2:e v ordf
Malin Henningsson (S) Ledamot
Gunilla Olsson (S) Ledamot
Allan Waktmar (S) Ledamot YSTAD
Curt Hansson (M) Ledamot
Paula Larsson Jarl (M) Ledamot KÖPINGEBRO
Martin Forsberg (C) Ledamot
Kent Andersson (SD) Ledamot
Leif Olsson Svensson (SD) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (SD) (SD) Ersättare
Conny Alm (S) Ersättare
Eva Clausson (C) Ersättare
Anne-Marie Fasth (L) Ersättare
My Henriksson (KD) Ersättare
Kristian Holmström (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13