Nämnd   Gymnasienämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Sterner (M) Ordförande
Jan Axlund-Horneij (M) 1:e v ordf
Adrian Magnusson (S) 2:e v ordf
Martin Forsberg (C) Ledamot
Paula Larsson Jarl (M) Ledamot KÖPINGEBRO
Gunilla Olsson (S) Ledamot
Curt Hansson (M) Ledamot
Allan Waktmar (S) Ledamot YSTAD
Leif Olsson Svensson (SD) Ledamot
Malin Henningsson (S) Ledamot
Kent Andersson (SD) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Conny Alm (S) Ersättare
Susan Berg (SD) Ersättare
Eva Clausson (C) Ersättare
Anne-Marie Fasth (L) Ersättare
My Henriksson (KD) Ersättare
Kristian Holmström (-) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-01-18 23:00:12