Nämnd   Gymnasienämnden
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Erlandsson (-) Ordförande
Kevin Rasmussen (S) 1:e v ordf
Tommy Andersson (M) 2:e v ordf
Magnus Holst (-) Ledamot
Gunilla Olsson (S) Ledamot
Adrian Magnusson (S) Ledamot
Malin Henningsson (S) Ledamot
Paula Larsson Jarl (M) Ledamot KÖPINGEBRO
Göran Göransson (KD) Ledamot
Diana Chibbani Blom (MP) Ledamot
Leif Olsson Svensson (SD) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Magnus Anderberg (M) Ersättare
Inga-Lill Ek (V) Ersättare
Håkan Eriksson (C) Ersättare
Kent-Göran Persson (S) Ersättare
Eva Setréus (S) Ersättare
Charlotte Åhman Persson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-23 23:00:14