Nämnd   Gode Män vid Lantmäteriförrättningar
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kent Svensson (M) Gode män - lantmäteriförrättning
Terese Grahn (S) Gode män - lantmäteriförrättning
Lennart Johansson (M) Gode män - lantmäteriförrättning
Hans-Olof Håkansson (S) Gode män - lantmäteriförrättning
Kenneth Andersson (SD) Gode män - lantmäteriförrättning KÖPINGEBRO
Rickard Axtelius (S) Gode män - lantmäteriförrättning
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13