Nämnd   Kulturnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sverker Meyer (M) Ordförande YSTAD
Paula Larsson Jarl (M) 1:e v ordf KÖPINGEBRO
Mårten Mårtensson (S) 2:e v ordf YSTAD
Madeleine Söderlund Hägg (C) Ledamot LÖDERUP
Saga Bitkover-Norman (L) Ledamot GLEMMINGEBRO
Kim Grahn (S) Ledamot
Bengt Gunnarsson (SD) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Andersson (M) Ersättare
Mikael Cadier (MP) Ersättare
Jan-Åke Isaksson (SD) Ersättare
Nils-Gunnar Snygg (S) Ersättare YSTAD
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13