Nämnd   Kommunstyrelsen
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kristina Bendz (M) Ordförande
Gunilla Andersson (M) 1:e v ordf
Cecilia Magnusson-Svärd (S) 2:e v ordf
Adrian Magnusson (S) Ledamot
Christian Persson (M) Ledamot
Anja Edvardsson (S) Ledamot
Sverker Meyer (M) Ledamot YSTAD
Roger Jönsson (S) Ledamot
Göran Göransson (KD) Ledamot
Elisabeth Håkansson (C) Ledamot
Paul Svensson (SD) Ledamot
Håkan Eriksson (C) Ledamot
Jan-Åke Isaksson (SD) Ledamot
Marcus Bräutigam (MP) Ledamot
Michael Michaelsen (SD) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Axlund-Horneij (M) Ersättare
Göran Brante (V) Ersättare
Stefan Engdahl (M) Ersättare
Lisbeth Karlsson (S) Ersättare
Per-Olof Lind (L) Ersättare YSTAD
Marina Nilsson (MP) Ersättare
Kevin Rasmussen (S) Ersättare
Anna Sjöland (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13