Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kristina Bendz (M) Ordförande
Gunilla Andersson (M) 1:e v ordf
Cecilia Magnusson-Svärd (S) 2:e v ordf
Adrian Magnusson (S) Ledamot
Elisabeth Håkansson (C) Ledamot
Per-Olof Lind (L) Ledamot YSTAD
Jan-Åke Isaksson (SD) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anja Edvardsson (S) Ersättare
Göran Göransson (KD) Ersättare
Roger Jönsson (S) Ersättare
Sverker Meyer (M) Ersättare YSTAD
Michael Michaelsen (SD) Ersättare
Marina Nilsson (MP) Ersättare
Christian Persson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13