Nämnd   Revisorer - Ystads Kommun
2019-09-14 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bruno Andersson (S) Ordförande
Bo Lönnerblad (M) v ordf
Elisabeth Karlsson (S) Ledamot
Anders Karlgren (M) Ledamot
Hardy Persson (S) Ledamot
Gunilla Björklund (M) Ledamot
Thomas Persson (S) Ledamot
Per Kristiansson (SD) Ledamot
Nicklas Ljungström (MP) Ledamot
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13