Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per-Olof Lind (L) Ordförande YSTAD
Håkan Thorén Damm (KD) 1:e v ordf
Kevin Rasmussen (S) 2:e v ordf
Hans Christerson (C) Ledamot
Johan Wahlgren (M) Ledamot YSTAD
Terese Grahn (S) Ledamot
Per-Einar Larsson (M) Ledamot
Marina Nilsson (MP) Ledamot
Mats Nilsson (M) Ledamot
Thomas Micha (S) Ledamot
Göran Björk (SD) Ledamot
Sara Ekblom Ystén (S) Ledamot
Peter Lindhe (SD) Ledamot YSTAD
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rickard Axtelius (S) Ersättare
Christer Bartholdi (M) Ersättare
Håkan Eriksson (C) Ersättare
Clifford Härstedt (M) Ersättare
Peter Linder (SD) Ersättare
Doris Möller (S) Ersättare
Malin Olsson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-07-09 23:00:14