Nämnd   Valnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Peter Diurhuus-Gundersen (M) Ordförande
Gullbritt Adolfsson (S) v ordf
Bo Sterner (M) Ledamot
Ros-Marie Johansson (S) Ledamot
Lars-Erik Larsson (SD) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Madeleine Ekstrand (M) Ersättare YSTAD
Michael Michaelsen (SD) Ersättare
Emma Nilsson (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13