Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christian Persson (M) Ordförande
Anne Olofsdotter (M) 1:e v ordf
Roger Jönsson (S) 2:e v ordf
Riccard Axtelius (S) Ledamot
Anna Sjöland (SD) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Pernilla Magnusson Wallgren (C) Ersättare
My Henriksson (KD) Ersättare
Cecilia Fahlborg (M) Ersättare
Lilian Borén (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-23 23:00:14