Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christian Persson (M) Ordförande
Anne Olofsdotter (M) 1:e v ordf
Roger Jönsson (S) 2:e v ordf
Anna Sjöland (SD) Ledamot
Riccard Axtelius (S) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Cecilia Fahlborg (M) Ersättare
Lilian Borén (S) Ersättare
My Henriksson (KD) Ersättare
Pernilla Magnusson Wallgren (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-23 23:00:14