Förtroendevald   Christian Persson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   christian.persson@ystad.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Ledamot 2019-10-17 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 --
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 --
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Valberedningen Ersättare 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2020-09-23 23:00:14