Förtroendevald   Christian Persson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   christian.persson@ystad.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Ledamot 2019-10-17 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 -- 2019-01-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 --
Socialnämnden 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2019-10-17
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 --
Socialnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2019-10-24
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2019-09-13
Valberedningen Ersättare 2018-10-15 --
Ystads Energi AB Ledamot 2017-09-21 -- 2019-03-31
Ystadbostäder AB v ordf 2015-04-01 -- 2017-09-21
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-17
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2013-01-17 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13