Förtroendevald   Gunilla Andersson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   gunilla.andersson@ystad.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2020-02-01 --
Barn- och Utbildningsnämnden 1:e v ordf 2019-12-19 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Sydskånes Avfallsaktiebolag Ägarrepresentant 2019-05-01 --
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens Hamnutskott Ordförande 2019-01-01 -- 2019-03-01
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Krisledningsnämnden 1:e v ordf 2019-01-01 --
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2019-09-13
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2014-06-18 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13