Förtroendevald   Kristina Bendz (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete   0411-57 71 92
Telefon mobil   0709-47 71 92
Fax  
E-post   kristina.bendz@ystad.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Ytornet AB Ledamot 2019-04-01 --
Kommuninvest Ekonomiska Föreningen Ombud 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens Hamnutskott Ledamot 2019-01-01 -- 2019-03-01
Krisledningsnämnden Ordförande 2019-01-01 --
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2019-09-13
Ytornet AB Ledamot 2015-04-01 -- 2019-03-31
Kommuninvest Ekonomiska Föreningen Ombudsersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnden 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunstyrelsens Hamnutskott Ordförande 2012-06-26 -- 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Föreningen Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Sydskånes Avfallsaktiebolag Ägarrepresentant 2011-01-01 -- 2015-05-01
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ytornet AB Ordförande 2011-01-01 -- 2015-03-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13