Förtroendevald   Terese Grahn (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   terese.gran@ystad.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Gode Män vid Lantmäteriförrättningar Gode män - lantmäteriförrättning 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-06-03 23:00:14