Förtroendevald   Per-Einar Larsson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   per-einar.larsson@ystad.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Sydskånes Avfallsaktiebolag Styrelsesuppleant 2019-05-01 --
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens Hamnutskott Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13