Förtroendevald   Michael Michaelsen (sd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   michael.michaelsen@ystad.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Myndighetsnämnden Ersättare 2019-05-02 --
Ystad Hamn Logistik AB Ledamot 2019-04-01 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ledamot 2019-01-01 --
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 --
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-06-03 23:00:14