Förtroendevald   Henrik Plantin (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   henrik.plantin@ystad.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Nämndemän Nämndeman 2020-01-01 --
Kommunfullmäktige Ordförande 2019-09-14 --
Ombud vid Bolagsstämma i Ytornet AB Ombud 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-15 -- 2019-09-13
Ystad Hamn Logistik AB v ordf 2015-04-01 -- 2019-03-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Ombud vid Bolagsstämma i Ytornet AB Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2010-11-01 -- 2014-10-14
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13