Förtroendevald   Elisabeth Håkansson (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   elisabeth.hakansson@ystad.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Ytornet AB Ledamot 2019-04-01 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnden Ledamot 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-06-03 23:00:14