Förtroendevald   Marina Nilsson (mp) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Nämndemän Nämndeman 2020-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Skånes Luftvårdsförbund Representant 2019-09-03 --
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-06-25 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-06-25 --
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-06-25 --
Valberedningen Ledamot 2019-06-25 --
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-06-03 23:00:14