Förtroendevald   Olof Eriksson Jolom (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   olof.erikssonjolom@ystad.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 -- 2020-06-17
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 -- 2020-06-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 -- 2019-01-11
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Myndighetsnämnden 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2020-06-17
Skånes Luftvårdsförbund Representant 2019-01-01 -- 2020-06-17
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2019-09-13
Ystads Teateraktiebolag Ledamot 2018-05-17 -- 2019-03-31
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13