Förtroendevald   Kenneth Andersson (sd) <<
Adress   Hemvägen 8 D Bv Bild saknas
Co Adress  
Postadress   271 72 KÖPINGEBRO
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0736-56 77 99
Fax  
E-post   kenneth.andersson@ystad.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-09-14 --
Gode Män vid Lantmäteriförrättningar Gode män - lantmäteriförrättning 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-06-03 23:00:14