Förtroendevald   Kent Svensson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Myndighetsnämnden 1:e v ordf 2020-06-17 --
Huvudmän i Skurups Sparbank Huvudmän 2020-02-20 --
Nämndemän Nämndeman 2020-01-01 --
Huvudmän i Skurups Sparbank Huvudmän 2019-03-14 -- 2020-02-19
Gode Män vid Lantmäteriförrättningar Gode män - lantmäteriförrättning 2019-01-01 --
Myndighetsnämnden Ledamot 2019-01-01 -- 2020-06-17
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13