Förtroendevald   Lennart Johansson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   lennart.johansson@ystad.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-09-14 --
Ystads Energi AB Ledamot 2019-04-01 --
Ystads Industrifastigheter AB Ordförande 2019-04-01 --
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Ersättare 2019-02-14 --
Gode Män vid Lantmäteriförrättningar Gode män - lantmäteriförrättning 2019-01-01 --
Romeleås- och Sjölandskapskommittén Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2019-09-13
Ystads Industrifastigheter AB v ordf 2015-04-01 -- 2019-03-31
Ystads Teateraktiebolag v ordf 2015-04-01 -- 2019-03-31
Huvudmän i Skurups Sparbank Huvudmän 2015-02-19 -- 2019-03-14
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Ersättare 2015-01-02 -- 2018-12-31
Valberedningen v ordf 2014-12-18 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Valberedningen Ersättare 2014-10-15 -- 2014-12-04
Kommunfullmäktige Ersättare 2013-01-10 -- 2014-10-14
Ystads Industrifastigheter AB Ordförande 2012-05-24 -- 2015-03-31
Kulturnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ystadbostäder AB Ledamot 2011-01-01 -- 2015-03-31
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13