Förtroendevald   Roger Jönsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   roger.a.jonsson@ystad.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Ytornet AB Ledamot 2019-04-01 --
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Ersättare 2019-01-02 --
Axel Victor Runnerströms Stiftelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 --
Socialnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2019-01-01 --
Socialnämnden 2:e v ordf 2018-12-18 --
 
Uppdaterad 2020-09-23 23:00:14