Förtroendevald   Gunilla Andersson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   gunilla.andersson@ystad.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och Utbildningsnämnden 1:e v ordf 2019-12-19 --
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2020-02-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-09-14 --
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Krisledningsnämnden 1:e v ordf 2019-01-01 --
Sydskånes Avfallsaktiebolag Ägarrepresentant 2019-05-01 --
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 --
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån Ledamot 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13