Förtroendevald   Lennart Johansson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   lennart.johansson@ystad.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Gode Män vid Lantmäteriförrättningar Gode män - lantmäteriförrättning 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-09-14 --
Romeleås- och Sjölandskapskommittén Ledamot 2019-01-01 --
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Ersättare 2019-02-14 --
Ystads Energi AB Ledamot 2019-04-01 --
Ystads Industrifastigheter AB Ordförande 2019-04-01 --
 
Uppdaterad 2020-08-06 23:00:13